INDIVIDUELE ADEMHALINGS-SESSIES

Afspraken in overleg.

TARIEVEN: (prijzen zijn incl. BTW)

Kennismakingsconsult: € 75,-

Vervolgconsult: € 75,- per consult.

.

INDIVIDUELE MINDFULNESS (iMBCT): 8 wekelijkse sessies

Afspraken in overleg.

TARIEVEN iMBCT en INDIVIDUELE COACHING:

€ 85 per sessie van 1 tot 1 ¼  uur voor particulieren.

Maatjestraining: € 50 per sessie p.p.

Zakelijke tarief: € 125 (excl. 21% BTW)

Zie “individuele coaching” voor praktische informatie.

.

GROEPEN VOORJAAR 2023

Start woensdagavond 1 februari en vrijdagochtend 3 februari

Woensdag: 1-8-15-22 februari / 1-8-15-22-29 (reservedatum) maart (van 19:15 – 21:45)

Vrijdag: 3-10-17-24 februari / 3-10-17-24-31 (reservedatum) maart (van 9:30 – 12:00)

Stiltedag (inclusief bij groepsdeelname): zondag 12-3

TARIEVEN groepsdeelname: € 495. Via samenwerking met Stresswise/deMindfulnessfabriek is het mogelijk om het STAP-budget in te zetten voor een gratis training. Info: 06-40338208 of infobreathwork@icloud.com

.

VERGOEDINGEN

Breathwork is aangesloten bij beroepsvereniging VVM. Kennismakings- en vervolgconsulten worden door meerdere zorgverzekeraars (soms deels) vergoed onder aanvullende zorg en alternatieve geneeswijzen.

.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *